Marisca Steur

Vitaliteitscoach en trainer

Bedrijven

Fit blijven op het werk is soms topsport. Vitaliteit op het werk is een combinatie van mentale weerbaarheid en lichamelijke draagkracht. Medewerkers zijn energiek en handelen vanuit passie.

Vitaliteit is onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Doel is preventie ziekteverzuim en verhoging van werken met passie en creativiteit, wat de productiviteit ten goede komt.

Ik geef bedrijven ondersteuning bij het vormgeven van ontwikkeling van medewerkers op het gebied van mentale weerbaarheid en lichamelijke draagkracht door:

  • Advisering en projectbegeleiding bij duurzame inzetbaarheid
  • Individuele coaching op mentale weerbaarheid en vitaliteit

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Doelen van het kennismakingsgesprek zijn:

  • Voor mij inzicht krijgen in de visie en missie van de organisatie
  • Onderzoeken of mijn profiel past bij de bedrijfscultuur
  • Wederzijdse verwachtingen afstemmen
  • Formuleren van de vraag c.q. opdracht

Offerte

Op basis van het kennismakingsgesprek doe ik een aanbod. Indien er een akkoord is, werk ik op verzoek een offerte uit.

Inzet

Afhankelijk van de vraag kan ik op individuele basis worden ingezet als externe coach, trainer, adviseur of als projectleider ten aanzien van de thema’s vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers.
Kijk gerust rond op de website voor meer inhoudelijke informatie bij vitaliteit of bij instrumenten die ik kan inzetten.

Evaluatie

In overleg spreken we evaluatiemomenten af om te reflecteren hoe de samenwerking gaat of is gegaan.

Grote projecten

Bij grote projecten werk ik samen met andere organisaties die gespecialiseerd zijn in duurzame inzetbaarheid.